Khóa Học - Sự Kiện, Phòng Tập Cánh Sen Hồng

Tuyển Sinh Lớp Yogalatechi (Yoga – Pilates – Khí công)

Các bạn thân mến! ️? Yogalatechi là sự kết hợp hài hòa của 3 phương pháp tập luyện vô cùng hữu ích là: yoga, pilates và khí công. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng và khi kết hợp với nhau, các phương pháp sẽ hỗ trợ, bổ sung cho nhau để tạo nên một môn tập hoàn thiện. Tập …

Continue Reading
Phòng Tập Cánh Sen Hồng

PHÒNG TẬP TUỆ TÂM – YOGALATECHI (Yoga – Pilates – Khí Công)

Các bạn thân mến! Yogalatechi là sự kết hợp hài hòa của 3 phương pháp tập luyện vô cùng hữu ích là: yoga, pilates và khí công. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng và khi kết hợp với nhau, các phương pháp sẽ hỗ trợ, bổ sung cho nhau để tạo nên một môn tập hoàn thiện. …

Continue Reading