Phòng Khám Cánh Sen Hồng, Thuận Nhiên Quán

GIỚI THIỆU CÁNH SEN HỒNG

Ngày thành lập: Cánh Sen Hồng được thành lập ngày 08/10/2016 2. Sứ mệnh và mục tiêu: nghiên cứu, áp dụng và chia sẻ về lối sống “Thuận Tự Nhiên”. Sống Thuận Tự Nhiên có nhiều tầng nghĩa hiểu khác nhau về Đời và Đạo. – Về Đời (đời sống): sống hòa hợp cùng thiên nhiên, thuận theo các quy …

Continue Reading