Diện Chẩn - Đồng Ứng

Cách Xác Định Huyệt Diện Chẩn – Phần 2

Vị Trí Huyệt Diện Chẩn *Huyệt số: 0 => Ngang rãnh bình tai gặp chỗ có nếp nhăn lấy que dò ấn nhẹ thấy nhói đau là huyệt (huyệt này chữa bệnh về lưng).* Huyệt số: 1=> Điểm giữa của hai huyệt 61 (Là huyệt 43) nhích lên khoảng 01mm, lấy que dò ấn nhẹ thấy nhói đau là huyệt.* …

Continue Reading
Diện Chẩn - Đồng Ứng

Cách Xác Định Huyệt Diện Chẩn – Phần 1

Cách Xác Định Tuyến Ngang *Đường ngang số O: => Từ mí tóc trán kéo ngang qua hai bên.*Đường ngang số I (1): => ½ (Đường giữa)của đường số O & 2.*Đường ngang số II (2): => ½(Đường giữa) của đường số O & 4.*Đường ngang số III(3): => ½ (Đường giữa)của đường số 2 & 4.*Đường ngang số IV(4): …

Continue Reading