Khí Công

Trạm Trang – Thái Cực Quyền

Trạm trang là hệ thống khí công cổ xưa lâu đời, xuất hiện từ khoảng 27 thế kỷ trước. Công pháp này là nền tảng cho tất cả các trường phái khí công với điểm nổi bật là ở hiệu quả và công năng đặc biệt nó đem lại. Trạm trang được phát âm theo tiếng Trung là “zhan zhuang”và …

Continue Reading