Lối Sống

Hạnh Phúc Như Cuộc Đời Của “Nước”

Học Cách Sống Như Nước – Nước Luôn Tồn Tại Trong Mọi Sinh Vật, Là Yếu Tố Nuôi Sống Sinh Vật. Cổ Nhân Vẫn Nói : Đại Đạo Như Nước Muốn Ám Chỉ Muốn Thành Bậc Trí Huệ Thì Cần Giống Như Nước Vậy. 1. Sống không tranh giành Lão Tử từng nói: “Nước là nhất, là lợi ích cho …

Continue Reading
Lối Sống

Sống Thuận Tự Nhiên là cảnh giới cao nhất khi làm một người tốt

Con người ta không phải cứ làm được việc tốt là trở thành người tốt, cũng không phải làm việc thiện tất sẽ nhận được phúc báo. Quan trọng là, làm việc tốt gì cũng phải biết thuận theo tự nhiên. . . Từ xưa đến nay, trong cuộc sống hàng ngày có không ít người thường xuyên phàn nàn rằng:“Mình là người tốt, vì …

Continue Reading